Login

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN
HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Tập thể, Ban lãnh đạo Công ty TECS luôn xác định rõ vài trò, trách nhiệm của mình trong mọi hoạt động dịch vụ với phương trâm “ Luôn đồng hành và ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt các yêu cầu của khách hàng”, Sự phát triển, thành công trong hoạt động SXKD của chúng tôi là sự hợp tác tốt đối với khách hàng. 
Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: