Login

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT (TECS)

NHỮNG ĐIỂM MỐC QUAN TRỌNG TRÊN CHẶNG ĐƯỜNG HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN


NỘI DUNG

Ngày 25/04/2006 Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với Công ty TECS.
Ngày 18/01/2008 Bộ Tư Lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty TECS được phép xây dựng công trình "Trung tâm Xử lý Hàng hóa Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất".
Ngày 27/03/2008 Khởi công xây dựng công trình "Trung tâm Xử lý Hàng hóa Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất".
Tháng 9/2009 Dự án xây dựng công trình "Trung tâm Xử lý Hàng hóa Chuyển Phát Nhanh Tân Sơn Nhất" hoàn thành và chuẩn bị đi vào khai thác.
Ngày 30/09/2009 Cục Hàng không Việt nam ban hành quyết định cấp phép cung cấp dịch vụ kho hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đối với Công ty TECS.
Ngày 15/03/2010 Tổng Cục Hải quan công nhận TECS là địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.
Ngày 21/03/2010 TECS tiếp nhận và xử lý chuyến hàng chuyển phát nhanh đầu tiên qua kho.
Ngày 01/07/2010 TECS tiếp nhận và xử lý chuyến hàng hóa thông thường đầu tiên qua kho.
Ngày 02/02/2012 Bộ Tài Chính ban hành quyết định thành lập Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh và chính thức đi vào hoạt động tại địa điểm Công ty TECS từ ngày 11/06/2012.

HÌNH ẢNH


Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: