Login

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN
HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
 

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN


Đội ngũ cán bộ, nhân viên phần lớn là lực lượng trẻ, tâm huyết và được đào tạo bài bản, chuyên sâu theo đúng qui định của IATA và Tổng Công ty HKVN, là nền tảng vững chắc, nguồn động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của Công ty.
Chứng chỉ kỹ năng huấn luyện hàng nguy hiểm
Được cấp bởi IATA về đào tạo hàng nguy hiểm.
Chứng chỉ phục vụ hàng nguy hiểm
Được cấp bởi IATA về phục vụ hàng nguy hiểm.
Chứng chỉ phục vụ hàng dễ hư hỏng
Được cấp bởi IATA về phục vụ hàng dễ hư hỏng.
Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: