Login
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN
HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
 

QUY TRÌNH CẤP PHÁT, KIỂM SOÁT, SỬ DỤNG THẺ AN NINH NỘI BỘ

 
Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các đơn vị hiện đang hoạt động trong khu vực thuộc phạm vi quản lý của TECS. Các đơn vị, đối tác, khách hàng đến liên hệ công tác, giao dịch phải thực hiện và tuân thủ quy định về "Thủ tục cấp phát thẻ an ninh"..
 
Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: