Login

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIAO NHẬN
HÀNG HÓA TÂN SƠN NHẤT
 

CHO THUÊ KHO

 

Khu vực kho với diện tích trên 10.000 m2 được lắp đặt hệ thống trang thiết bị hiện đại: hệ thống an ninh soi chiếu hàng hóa, hệ thống camera an ninh, hệ thống kho lưu trữ hàng lạnh, hệ thống PCCC tự động…đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và bảo quản, lưu trữ hàng hóa phục vụ các đơn vị và khách hàng.

Hệ thống sân đường và bãi tập kết rộng lớn thuận tiện cho các đơn vị, khách hàng trong việc tập kết, lưu giữ, chuyên chở các loại trang thiết bị, hàng hóa.

 

 
Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: