Login

Công ty TNHH Dịch vụ Giao nhận
Hàng hóa Tân Sơn Nhất
 

TRUNG TÂM XỬ LÝ HÀNG HÓA

CHUYỂN PHÁT NHANH


Triển khai, thực hiện quyết định số 469/QĐ-TCQH ngày 15/03/2010 của Tổng Cục Hải quan về việc công nhận TECS là địa điểm kiểm tra tập trung đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh đường hàng không quốc tế.

Trên cơ sở quyết định số 182/QĐ-BTC ngày 02/02/2012 của Bộ Tài chính về việc thành lập Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh trực thuộc Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 964/BĐ-ĐTH ngày 01/06/2012 của Chi cục Hải quan Bưu điện về việc phối hợp công tác chuẩn bị thành lập Chi cục hải quan chuyển phát nhanh. Ngày 11/06/2012 Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh đã chính thức đi vào hoạt động tại tòa nhà văn phòng của Công ty TECS.

Với cơ sở hạ tầng tốt và các điều kiện hoạt động thuận lợi, các đơn vị dịch vụ hàng hóa chuyển phát nhanh như DHL, FedEx, UPS đã tham gia, hoạt động tại khu vực của TECS.

Thực hiện chủ trương của Tổng Cục Hải quan, dự kiến đến hết tháng 10/2012 toàn bộ các đơn vị chuyển phát nhanh sẽ hoạt động thông quan tập trung tại TECS.   Web mail  | Liên hệ © 2011 Tan Son Nhat Cargo Services And Forwarding Co., Ltd (TECS), Inc. All rights reserved
Số lượt truy cập: